Строителство и ремонти

Фирмата притежава опит в строителните ремонти, а именно в:

  • строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения.
  • вътрешни и външни ел. и ВиК инсталации
  • вертикална планировка на сгради
  • изолация и саниране на сгради
  • доставка и монтаж на бетонови настилки (плочи, паве, бордюр, паркинг елемент).

Разполагаме с материали и техника, кофражи и скелета. Предлагаме услуги с транспорт и оборудване.